Sertifikasiya

                                                                                         

ISO 9001:2015

  • QURĞULARIN, KONSTRUKSİYALARIN VƏ MÜVAFİQ BİNALARIN MÜHƏNDİSLİYİ, LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İŞLƏNİLMƏSİ, SATINALMA XİDMƏTLƏRİ, LAYİHƏLƏNDİRMƏ VƏ TİKİNTİYƏ MÜƏLLİF NƏZARƏTİ

Yüklə

 

                                                                                           

ISO 45001:2018

  • QURĞULARIN, KONSTRUKSİYALARIN VƏ MÜVAFİQ BİNALARIN MÜHƏNDİSLİYİ, LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İŞLƏNİLMƏSİ, SATINALMA XİDMƏTLƏRİ, LAYİHƏLƏNDİRMƏ VƏ TİKİNTİYƏ MÜƏLLİF NƏZARƏTİ

Yüklə

 

                                                                                         

ISO 14001:2015

  • QURĞULARIN, KONSTRUKSİYALARIN VƏ MÜVAFİQ BİNALARIN MÜHƏNDİSLİYİ, LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İŞLƏNİLMƏSİ, SATINALMA XİDMƏTLƏRİ, LAYİHƏLƏNDİRMƏ VƏ TİKİNTİYƏ MÜƏLLİF NƏZARƏTİ

Yüklə

 

                                                                                           

Official License for Detailed Design

  • Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsini həyata keçirməyə icazə verir..
Yüklə

 

                                                                                           

Tekla Description

 

 

  • TRIMBLE TEKLA solution  in South Caucasus Certificate
Yüklə

error: Alert: Content is protected !!